Spreekuren

U kunt nu via mijngezondheid.net online uw afspraken maken. U hoeft dan niet te bellen. 

Spreekuur op afspraak 

Iedere dag is er spreekuur tussen 8.00-10.00, 11.00-12.00 en 14.30-16.00. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 10.30 uur. 

Afspraak maken 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De assistente kan telefonisch voor kleine klachten adviezen geven. Deze adviezen worden altijd overlegd met de huisarts. 

Meer tijd 

Heeft u meer klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan krijgt u een dubbele afspraak. Meerdere vragen in 15 minuten is onwenselijk. De huisarts kan u verzoeken een nieuwe afspraak te maken. 

Huisbezoek 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het meestal beter om naar de praktijk te komen. 
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Wilt u een huisbezoek aanvragen belt u dan s.v.p. voor 10:00 uur.