Medewerkers

Huisartsen

De praktijk heeft 2 vaste huisartsen; Casper Alferink en Inge Spel. Ze werken beide 4 dagen per week. Op de 2 dagen afwezigheid (woensdag en donderdag) werkt er een waarnemer in de praktijk. Momenteel is dat huisarts Erik ten Broeke. 

Huisarts in opleiding

De huisarts in opleiding werkt minimaal 1 jaar in onze praktijk onder supervisie van Dr. Alferink en/of Dr. Spel. Vanaf 1 juni 2022 is dit Mark Huizinga.

Mark is een afgestudeerd arts en gaat zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Maakt u gerust een afspraak bij hem. Mark doet zelfstandig spreekuur. Het kan zijn dat hij bij vragen of onduidelijkheid een van de artsen vraagt om mee te kijken. Hij kijkt ook regelmatig mee met het spreekuur van een van beide huisartsen voor onderwijsdoeleinden. Indien u het vervelend vindt dat hij erbij zit kunt u dit van te voren aangeven.

Casper Alferink

BIG 59051205501
Huisarts
Ma, di, wo, vr

Inge Spel

Huisarts
Ma, di, do, vr

Erik ten Broeke

Waarnemend huisarts
Wo, do

Mark Huizinga

Huisarts in opleiding
ma, di, do (halve dag), vr

Praktijkondersteuners

POH-somatiek

De praktijkondersteuner Ingrid Boer werkt op maandag en op woensdag. Zij begeleidt patiënten met astma en COPD, patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken. 

De praktijkondersteuner Marjan in ’t Veld werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij begeleidt patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en doet ouderenzorg. 

POH-GGZ

Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ. De POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg) is Linda Pothaar.

Zij werkt op maandag en op woensdag. Zij bespreekt de problemen. Ook zoekt zij samen met u naar een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH-GGZ of doorverwijzing naar een psycholoog, psychiater of therapeut. Aan dit spreekuur zijn geen kosten verbonden. 

Marian in ’t Veld

POH

Linda Pothaar

POH-GGZ

Ingrid Boer

POH

Doktersassistentes

De assistentes (Annemieke, Froukje, Marieke en Mariëlle) zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, zullen zij soms aanvullende vragen aan u moeten stellen.

Ook voor hen geldt het beroepsgeheim. Naast het organiseren en het maken van afspraken, verricht de assistente ook enkele medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, verlenen van EHBO, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk. 

Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts. 

Annemieke

Marieke

Mariëlle

Froukje