Medewerkers

Huisartsen

De praktijk heeft 2 vaste huisartsen; Casper Alferink en Inge Spel. Ze werken beide 4 dagen per week. Op de 2 dagen afwezigheid (woensdag en donderdag) werkt er een waarnemer in de praktijk. Momenteel is dat huisarts Erik ten Broeke. 

Huisarts in opleiding

De huisarts in opleiding werkt minimaal 1 jaar in onze praktijk onder supervisie van huisartsen C. Alferink en/of I. Spel. Vanaf 1 september 2023 is dit Irma van Oerle.

Irma is een afgestudeerd arts en gaat zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Maakt u gerust een afspraak bij haar. Irma doet zelfstandig spreekuur. Het kan zijn dat zij bij vragen of onduidelijkheid een van de artsen vraagt om mee te kijken. Irma kijkt ook regelmatig mee met het spreekuur van een van beide huisartsen voor onderwijsdoeleinden. Indien u het vervelend vindt dat zij erbij zit kunt u dit van tevoren aangeven.

Casper Alferink

BIG 59051205501
Huisarts
Ma, di, wo, vr

Inge Spel

Huisarts
Ma, di, do, vr

Erik ten Broeke

Waarnemend huisarts
Wo, do

Irma van Oerle

Huisarts in opleiding
ma, do, vrij

Praktijkondersteuners

POH-somatiek

Praktijkondersteuner Marjan in ’t Veld werkt op dinsdag, woensdag en om de week op vrijdag. Zij begeleidt patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en doet ouderenzorg. 

Praktijkondersteuner Henriëtte Dielen werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Zij begeleidt patiënten met astma en COPD, patiënten met diabetes, patiënten met verhoogd risico op hart en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken. 

POH-GGZ

Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ. Zij bespreekt de problemen. Ook zoekt zij samen met u naar een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH-GGZ of doorverwijzing naar een psycholoog, psychiater of therapeut. Aan dit spreekuur zijn geen kosten verbonden. 

De POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg) zijn Linda Pothaar, Trudy Buiting en Rolf Laponder.

Linda werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (ochtend).

Trudy werkt op dinsdag. 

Rolf werkt op woensdag en vrijdag.

POH-GGZ jeugd

De POH-jeugd is er voor emotionele of gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen ouders vragen stellen over het gezin en opvoeding.  De POH-GGZ jeugd is Karin Leusink. Zij werkt op woensdag.

Marian in ’t Veld

POH-somatiek

Linda Pothaar

POH-GGZ

Henriëtte Dielen

POH-somatiek

Trudy Buiting

POH GGZ

Karin Leusink

POH GGZ jeugd

Rolf Laponder

POH GGZ

Doktersassistentes

De assistentes (Annemieke, Froukje, Marieke en Mariëlle) zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, zullen zij soms aanvullende vragen aan u moeten stellen.

Ook voor hen geldt het beroepsgeheim. Naast het organiseren en het maken van afspraken, verricht de assistente ook enkele medische handelingen. Deze handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: geven van injecties, verlenen van EHBO, maken van uitstrijkjes, verrichten van klein laboratoriumonderzoek, meten van de bloeddruk. 

Alle handelingen van de assistente geschieden onder supervisie van de huisarts. 

Annemieke

Marieke

Mariëlle

Froukje