Samen beslissen

De landelijke campagne “Samen beslissen” is gestart. Dit is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg en is een vervolg op de campagne “Help de dokter met een goed gesprek” uit 2018.

Doelgroepenonderzoek 

Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. Dat er nog veel te winnen is als het gaat om Samen Beslissen, blijkt uit het doelgroepenonderzoek dat voorafgaand aan de campagne is gedaan. 46 procent van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt of cliënt samen de beslissing nemen. En 37 procent van de deelnemers aan het onderzoek ervaart dit zo.

Begin een goed gesprek 

Op de website begineengoedgesprek.nl leest u hoe je samen beslist over de beste zorg en waarom dat nodig is. Hierover is informatie voor zowel zorggebruiker als zorgverlener te vinden, evenals tips en hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het samen beslissen.